Special Corona Crisis, nummer 10

By admin  /  01/27/2021

Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door corona zwaar worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid. Lees hierover alles in onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 • Verbetering NOW-regeling
 • Forse verbetering TVL
 • Extra steun starters
 • Uitbreiding voorraadsubsidie
 • Versoepeling Tozo en invoering TONK
 • Versoepeling uitstel van belastingbetaling
 • Verruiming werkkostenregeling
 • Overige fiscale maatregelen
 • Maatregelen t.b.v. land- en tuinbouwsector

Voor vragen hierover kan je altijd bij het team van Ardent terecht.

Download de nieuwsbrief hier.

Special Corona Crisis, nummer 9

By admin  /  12/15/2020

Het kabinet neemt opnieuw extra maatregelen voor bedrijven die door corona zwaar worden getroffen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen, die deels worden aangepast en uitgebreid. Lees hierover alles in onze nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

1. Geen versobering NOW-regeling
2. Uitbreiding TVL
3. Tegemoetkoming TVL evenementenbranche
4. Wederom versoepeling uitstel van belastingbetaling
5. Introductie TONK
6. Uitbreiding overige fiscale maatregelen
7. Krediet ten behoeve van vouchers reisbranche

Voor vragen hierover kan je altijd bij het team van Ardent terecht.

Download de nieuwsbrief hier.

Special Corona Crisis, nummer 8

By admin  /  11/05/2020

In deze Corona Crisis Nieuwsbrief treft u belangrijke aandachtspunten voor de ondernemer en DGA aan met betrekking tot de coronacrisis. De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 1. Uitbreiding regeling TVL uitgelegd
 2. Ook in 2021 geen hoge WW-premie vanwege overwerk
 3. Verlenging kredietfaciliteiten
 4. Soepeler opstelling fiscus bij schuldsanering
 5. Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij
 6. Gratis scholing en ontwikkeltrajecten

Voor vragen hierover kan je altijd bij het team van Ardent terecht.

Download de nieuwsbrief hier.

Corona nieuwsbrief, nummer 7

By admin  /  09/04/2020

In deze Corona Crisis Nieuwsbrief treft u belangrijke aandachtspunten voor de ondernemer en DGA aan met betrekking tot de corona crisis en de verlening van het steunpakket tot 1 juli 2021. De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 1. Verlenging van de NOW, maar dan soberder
 2. Tozo 3.0: introductie vermogenstoets
 3. TVL: hoger bedrag, strengere eisen
 4. Afbouwen fiscale maatregelen
 5. Verlenging van en mogelijk nieuwe kredietfaciliteiten
 6. Mogelijke verzekering evenementenbranche
 7. Aanvullend sociaal pakket

Voor vragen hierover kan je altijd bij het team van Ardent terecht.

Download de nieuwsbrief hier.

Corona Crisis Nieuwsbrief, nummer 6

By admin  /  05/22/2020

In deze Corona Crisis Nieuwsbrief treft u belangrijke aandachtspunten voor de ondernemer en DGA aan met betrekking tot de coronacrisis en het tweede steunpakket. De nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen:

 1. TOGS-regeling: meer compensatie vaste lasten bij 30% omzetverlies
 2. NOW-regeling 2.0: de ontslagboete is van de baan
 3. Tozo-regeling 2.0: nu wel een partnertoets
 4. Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september
 5. Coronakredietverlening en -garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

Voor vragen hierover kan je altijd bij het team van Ardent terecht.

Download de nieuwsbrief hier.

Special Corona Crisis, nummer 5

By admin  /  04/20/2020

In deze Corona Crisis Nieuwsbrief treft u belangrijke aandachtspunten voor de ondernemer en DGA aan met betrekking tot de coronacrisis:

 • Kunt u een arbeidscontract beëindigen bij de NOW?
 • Financiële problemen klant? Toch tijdig factureren
 • Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?
 • Thuiswerken, wat mag u belastingvrij vergoeden?
 • Mag u als werkgever een verlofaanvraag intrekken?

Download de nieuwsbrief hier.

Voor vragen hierover kan je altijd bij het team van Ardent terecht.

Corona Crisis Nieuwsbrief, nummer 4

By admin  /  03/30/2020

In deze Corona Crisis Nieuwsbrief bieden wij je een overzicht van de meest relevante corona-maatregelen. Per maatregel sommen we de inhoud en voorwaarden voor je op. Voor vragen hierover kan je altijd bij het team van Ardent terecht.

Download de nieuwsbrief hier.

Aandachtspunten bijzonder uitstel van betaling vanwege corona-perikelen

By admin  /  03/24/2020

Bijzonder uitstel van betaling vanwege corona-perikelen

Wij lichten hier kort de belangrijkste aandachtspunten toe bij het verzoeken om bijzonder uitstel van betaling vanwege corona-perikelen. Hier vind je alle aandachtspunten. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn tref je hier ook de voorbeeldbrief aan voor het verzoek om bijzonder uitstel van betaling en het formulier melding betalingsonmacht.

Anticipeer op nieuwe maatregelen van het kabinet

By admin  /  03/18/2020

Het kabinet heeft gisteren besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Bedrijven krijgen 90 procent vergoed voor medewerkers die thuiszitten door corona

By admin  /  03/17/2020

De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog. Bronnen in Den Haag bevestigen dat dat een van de maatregelen is uit het steunpakket voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis.

Corona Checklist

By admin  /  03/17/2020

Het coronavirus brengt behoorlijk wat vragen en onzekerheid met zich mee. Wat kun je als werkgever doen? Bekijk deze checklist.

Pas op met een flitskrediet

By admin  /  03/17/2020

Snel online geld lenen voor je bedrijf tot ongeveer 100.000 euro. Met een korte looptijd. Dat zijn kenmerken van een (zakelijk) flitskrediet. Hiervoor kun je terecht bij speciale kredietplatformen die zich richten op zzp’ers en mkb’ers. Het risico en de snelheid bepalen de hoogte van de kosten die je voor de lening betaalt. Let daarom op de voorwaarden van het krediet.

Advies voor zzp-ers in zwaar weer

By admin  /  03/17/2020

Zelfstandigen kunnen in  (tijdelijke)  financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Minder werk voor je personeel? Vraag werktijdverkorting aan

By admin  /  03/17/2020

Ondernemers die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling.

Special Corona Crisis Ardent: wat kun je doen?

By admin  /  03/17/2020

Ondernemers hebben vragen over hun bedrijfsvoering, personeel en regelgeving. In de nieuwsbrief tref je een overzicht aan met de meest voorkomende vragen over Corona en de antwoorden.

Coronavirus duwt personeel tijdelijk de WW in bij duizenden bedrijven – met KLM als grootste

By admin  /  03/17/2020

Meer dan vijfduizend Nederlandse bedrijven hebben werktijdverkorting aangevraagd omdat ze door het coronavirus niet meer genoeg werk hebben voor hun personeel. Dat aantal is ongekend, zegt het ministerie van Sociale Zaken.

Veelgestelde vragen

By admin  /  03/16/2020

Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers

Facebook
LinkedIn