Ardent is aangesloten bij de volgende organisaties:

Federatie Financieel Planners (FFP) bestaat uit een keurmerk, een register (Stichting Certificering FFP) en uit een beroepsorganisatie (Vereniging FFP). FFP telt ruim 3.500 (gecertificeerde) leden. Stichting Certificering FFP is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (gecertificeerd) financieel planner.

SRA verenigt 370 accountants- en advieskantoren. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren. Door de bundeling van kennis en ervaring kunnen SRA-kantoren ondernemers optimaal helpen en adviseren.

De NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten).

De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Ardent Adviseurs en Accountants beschikt over een controlevergunning van de AFM voor het controleren van niet-OOB's.

 

 

 

Facebook
LinkedIn